THÔNG BÁO NGHỈ LỄ THÁNG 4-5 NĂM 2019 (告示/ NOTICE)

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản xin thông báo lịch nghỉ lễ Việt Nam và Nhật Bản trong tháng 4 và tháng 5 năm 2019 như sau:
- Ngày 30/4/2019: Ngày Giải phóng Miền Nam
- Ngày 29/4, 1/5 và 3-6/5/2019: Nghỉ tuần lễ vàng theo lịch Nhật Bản
Ngày 7/5/2019 Đại sứ quán làm việc bình thường.
 

                          Trân trọng!

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Lãnh sự (chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp bảo hộ công dân Việt Nam):

- Di động: +8180-3590-9136 (24/24)

- Fax: +8133466-3312

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (thủ tục lãnh sự)

Tổng số lượt truy cập2032899