DANH SÁCH ĐẠI SỨ QUÁN

 

Họ và tên

 

Điện thoại

Email

Vũ Hồng Nam

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền

3466-3311/13 – ext. 119

ambassador@vnembassy.jp

Lâm Thị Thanh Phương

Tham tán Công sứ

3466-3311/13 – ext. 112

dcm@vnembassy.jp

Email chung của ĐSQ: vietnamembassy-japan@vnembassy.jp

 

Phòng Chính trị – Tổng hợp

Khổng Thị Bình

Bí thư thứ nhất, Trưởng Bộ phận

3466-3311/13 – ext. 121

binhkhong@vnembassy.jp

Phan Thị Thủy Vân

Bí thư thứ nhất

6407-0709

vanphan@vnembassy.jp

Vũ Hải Điệp

Bí thư thứ nhất (Chính trị)

3466-3311/13 – ext. 115

diepvuhai@vnembassy.jp

Nguyễn Hồng Điệp

Bí thư thứ hai (Thư ký Đại sứ)

3466-3311/13 – ext. 119

diepnguyen@vnembassy.jp

Lê Văn Tú

Bí thư thứ ba (Báo chí - Kinh tế)

3466-3311/13 – ext. 116

tule@vnembassy.jp

Phạm Ngọc Lan

Bí thư thứ ba (Nội trị)

3466-3311/13 – ext. 113

lanpham@vnembassy.jp

Hồ Thanh Huyền

Bí thư thứ ba (Văn hóa-Du lịch)

3466-3311/13 – ext. 118

huyenho@vnembassy.jp

 

Văn phòng

Đỗ Thị Mỹ Châu

Tham tán, Chánh Văn phòng

 3466-3311/13 – ext. 117

chaudo@vnembassy.jp

Phạm Huy Phương

Bí thư thứ nhất

phuongpham@vnembassy.jp

Ngô Trịnh Hoàng

Bí thư thứ ba

3466-3311/13 – ext. 120

ngohoangsf@vnembassy.jp

Nguyễn Việt Thành

Nhân viên

3466-3311/13 – ext. 121

ketoan@vnembassy.jp

Nguyễn Phú Tài

Nhân viên

 

tainguyen@vnembassy.jp

Ngô Quang Đạo

Nhân viên

 

daongo@vnembassy.jp

Hồ Văn Hiển

Nhân viên

 

hienho@vnembassy.jp

 

Phòng Lãnh sự

Email chung nhận các thông tin và yêu cầu lãnh sự:  vnconsular@vnembassy.jp

Nguyễn Phan Hùng

Bí thư thứ nhất

vnconsular@vnembassy.jp

Nguyễn An Tiến

Bí thư thứ nhất

tiennguyen@vnembassy.jp

 

 

Phòng Thương vụ

Điện thoại: 3466-3315/ 3466-3436

Fax: 3466-3360

Email: vntrade@vnembassy.jpjp@moit.gov.vn

Tạ Đức Minh

Tham tán, Trưởng Đại diện

minhta@vnembassy.jptaducminh@yahoo.com

Đào Quang Lợi

Bí thư thứ nhất

loidao@vnembassy.jploitv05@gmail.com

 

 

Phòng Quân Vụ

Địa chỉ: Tokyo 153-0044, Meguro-ku, Ohashi 2-7-15

Điện thoại: (813) 5453-5568

Fax: (813) 5453-5568

Vũ Quốc Anh

Tùy viên Quốc phòng

vuanh@vnembassy.jp

Hoàng Anh

Phó Tùy viên Quân sự

hoanganh@vnembassy.jp

Lê Quang Cường

Trợ lý Tùy viên Quốc phòng

cuongle@vnembassy.jp

 

Phòng Lao động

Địa chỉ: Tokyo 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 10-4, WACT Yoyogi Uehara Bldg. 201

Điện thoại: (813) 3466-4324

Fax: (813) 3466-4314

Email: vnlabor@vnembassy.jp

Phan Tiến Hoàng

Tham tán, Trưởng Đại diện

Trần Huy Dân

Bí thư thứ hai

 

Phòng Đầu tư

Địa chỉ: Tokyo 151-0066, Shibuya-ku, Nishihara, 2-25-13-811

Điện thoại: (813) 6300-9788

Fax: (813) 6300-9358

Email: vietnaminvest@vnembassy.jp

Nguyễn Xuân Tiến

Tham tán, Trưởng Đại diện

 

Phòng Giáo dục

Địa chỉ: Tokyo 151-0061, Shibuya-ku, Hatsudai 2-4-18, Martle Court Yoyogi Koen, 103

Di động: (81) 8046751987

Điện thoại: (813) 6868-7517

Fax: (813) 6868-7518

Email: vneducation@vnembassy.jp

Phạm Quang Hưng

Bí thư thứ nhất, Trưởng Đại diện

pqhung76@gmail.com

 

Phòng Khoa học – Công nghệ

Điện thoại: (813) 6407-8979; 6407-8842

Fax: (813) 6407-8979

Bùi Việt Khôi

Tham tán, Trưởng Đại diện

bvkhoi@vnembassy.jp

Nguyễn Xuân Đức

Bí thư thứ nhất

nxduc@vnembassy.jp

Lương Minh Ngọc

Bí thư thứ hai

lmngoc@vnembassy.jp

 

 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Lãnh sự (chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp bảo hộ công dân Việt Nam):

- Di động: +8180-3590-9136 (24/24)

- Fax: +8133466-3312

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (thủ tục lãnh sự)

Tổng số lượt truy cập2083967