Thông báo NGHỈ LỄ năm 2018 (告示/ NOTICE)

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch và những ngày lễ lớn trong năm như sau:

大使館は、2018年にベトナムの祝日により、下記のとおりで閉館させていただきます

On the occasion of 2018 New Year, Lunar New Year and other public holidays of Viet Nam, the Embassy will be closed on these following days:

29/12/2017-02/01/2018

Tết dương lịch

正月

New Year

15/02/2017-20/02/2018

Tết Nguyên Đán

旧正月(テト)

Vietnamese New Year

25/04/2018

Giỗ Tổ Hùng Vương

フンヴォン記念日

Hung Kings Commemorations

30/4/2018

Ngày Thống nhất Đất nước 

統一国記念日

Reunification Day

03/09/2018

Ngày Quốc Khánh

独立記念日(国慶節)

National Day 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Lãnh sự (chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp bảo hộ công dân Việt Nam):

- Di động: +8180-3590-9136 (24/24)

- Fax: +8133466-3312

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (thủ tục lãnh sự)

Tổng số lượt truy cập2020882