Bộ Ngoại giao mở website đăng ký cho phóng viên nước ngoài đưa tin về Thượng đỉnh tại Hà Nội giữa Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại địa chỉ sau:

https://dprk-usasummit2019.mofa.gov.vn/EN/Home/

Hạn chót đăng ký phóng viên: 17.00 (GMT+7) ngày 21 tháng 2 năm 2019. Xin mời đọc thông báo trong đường dẫn dưới đây:

http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/tcbc/ns190216131141

(The Ministry of Foreign Affairs of Vietnam inaugurates a website for members of international media who are interested in covering the Summit between the DPRK and the USA.

Registration will be closed at 17.00 (GMT+7) February 21st, 2019).

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Lãnh sự (chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp bảo hộ công dân Việt Nam):

- Di động: +8180-3590-9136 (24/24)

- Fax: +8133466-3312

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (thủ tục lãnh sự)

Tổng số lượt truy cập2412645