Đại sứ  quán Việt Nam tại Nhật Bản xin gửi kèm theo đường dẫn website tiếng Việt nhằm hỗ trợ bà con, cộng đồng người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản của tập đoàn Tokyu, Nhật Bản. Nội dung website có đầy đủ các thông tin về từng khu vực, ẩm thực, phong cách sống Nhật Bản và các trường Nhật ngữ bằng tiếng Việt: 

https://vn.yaqcel.com

                                                                                      Trân trọng!

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Lãnh sự (chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp bảo hộ công dân Việt Nam):

- Di động: +8180-3590-9136 (24/24)

- Fax: +8133466-3312

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (thủ tục lãnh sự)

Tổng số lượt truy cập2032899