Trong bối cảnh ngày càng có nhiều người Việt Nam sang du lịch tại Nhật Bản, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản xin gửi tới bà con đường dẫn website hướng dẫn hỗ trợ y tế khi du lịch Nhật Bản (tiếng Anh) của Cục Xúc tiến Du lịch Nhật Bản để tham khảo.

https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html

                                                                                          Trân trọng!

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Lãnh sự (chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp bảo hộ công dân Việt Nam):

- Di động: +8180-3590-9136 (24/24)

- Fax: +8133466-3312

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (thủ tục lãnh sự)

Tổng số lượt truy cập2032899