THÔNG BÁO 

Về việc xây dựng cơ sở dữ liệu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, số lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản đã tăng lên nhanh chóng. Tính đến thời điểm hiện tại, con số này là hơn 50.000 lưu học sinh, đông nhất trong số các nước có lưu học sinh Việt Nam đang học tập.

Với mục đích hình thành kênh thông tin giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản nhằm thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân và giải quyết kịp thời những vấn đề về quyền và trách nhiệm của lưu học sinh theo Quyết định số 05/2013/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trân trọng thông báo và đề nghị các Hội lưu học sinh Việt Nam tại các trường đại học, cao đẳng của Nhật Bản và các lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản thực hiện việc đăng ký thông tin lưu học sinh theo mẫu được đăng tải trên website của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản (xin tải các file ở dưới).

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bộ phận Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Số điện thoại+81-3-6868-7517, Email:vneducation@vnembassy.jp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Văn bản thông báo về việc xây dựng cơ sở dữ liệu, xin tải tại đây.

Phiếu đăng ký thông tin lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, xin tải tại đây.

Đăng ký thông tin trực tuyến, xin mời vào link này: https://goo.gl/forms/ijjCQN9cTjcEMKaN2 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Hồng Nam

Liện hệ ĐSQ

Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Lãnh sự (chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp bảo hộ công dân Việt Nam):

- Di động: +8180-3590-9136 (24/24)

- Fax: +8133466-3312

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (thủ tục lãnh sự)

Tổng số lượt truy cập2032899