Thông báo NGHỈ LỄ năm 2018 (告示/ NOTICE)

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch và những ngày lễ lớn trong năm như sau:

大使館は、2018年にベトナムの祝日により、下記のとおりで閉館させていただきます

 

On the occasion of 2018 New Year, Lunar New Year and other public holidays of Viet Nam, the Embassy will be closed on these following days:

 

29/12/2017-02/01/2018

Tết dương lịch

正月

New Year

15/02/2017-20/02/2018

Tết Nguyên Đán

旧正月(テト)

Vietnamese New Year

25/04/2018

Giỗ Tổ Hùng Vương

フンヴォン記念日

Hung Kings Commemorations

30/4/2018

Ngày Thống nhất     Đất nước

統一国記念日

Reunification Day

02/09/2018

Ngày Quốc Khánh

独立記念日  (国慶節)

National Day

ヴー・ホン・ナム

駐日ベトナム大使

ページビューの合計数1739125